Giá gạo xuất khẩu vượt 550 USD/tấn
Trong tháng 1/2021, giá xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 551,7 USD/tấn,...
19/02/2021 15:15 (GMT+7)