Khảo sát lấy ý kiến đánh giá của doanh nghiệp về Năng lực điều hành kinh tế Sở Ban ngành, Huyện thị tỉnh Hậu Giang 2020 (DDCI 2020)


Năm 2019, tỉnh Hậu Giang triển khai khảo sát Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và địa phương (DDCI). Bộ chỉ số đánh giá dựa trên cảm nhận mức độ hài lòng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Báo cáo DDCI Hậu Giang năm 2019 đã được công bố vào tháng 6/2020, kết quả đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang. DDCI góp phần vào cải thiện Chỉ số năng lực điều hành kinh tế địa phương (PCI) đã được chứng minh trên nhiều tỉnh thành cả nước. PCI qua hơn 15 năm đã là chỉ số được rất nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp quan tâm khi quyết định đầu tư tại địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang khẳng định tiếp tục thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, phát triển doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế tỉnh.

Năm 2020, VCCI tại Cần Thơ được tỉnh Hậu Giang đề xuất lựa chọn là đơn vị khảo sát đánh giá DDCI 2020. Kết quả khảo sát sẽ đóng góp vai trò quan trọng giúp chính quyền tỉnh Hậu Giang và cộng đồng doanh nghiệp cùng xây dựng kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Hậu Giang.

Quý doanh nghiệp kinh doanh tại địa bàn tỉnh Hậu Giang tham gia hoạt động vui lòng điền khảo sát tại:

Mẫu phiếu đánh giá Sở ban ngành tại tỉnh Hậu Giang:

https://forms.gle/6pvf142CftL9usEG7

Mẫu phiếu đánh giá Chính quyền Huyện thị thành phố thuộc tỉnh Hậu Giang:

https://forms.gle/tkc5UTAVZRb2Xs1o7

Phiếu khảo sát sử dụng thuật ngữ “doanh nghiệp” được sử dụng bao gồm cả doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể. Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể đều là đối tượng tham gia đánh giá. Nội dung cung cấp thông tin đánh giá được bảo mật, sử dụng cho mục đích thống kê đánh giá khoa học đại diện chung cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang.

            Phòng Tư vấn và thông tin kinh tế - VCCI Cần Thơ