126 tấn gạo thơm đầu tiên đã vào EU với thuế suất 0% (06/10/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2020/NĐ-CP về biểu thuế XNK ưu đãi của Việt Nam với EU trong cam kết Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020–2022 (24/09/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU (22/09/2020)
Thủ tưởng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt xây dựng Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA (11/08/2020)
Quyết định số 1175/QĐ-TTg về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định EVFTA (10/08/2020)
Công bố Cổng thông tin, tư vấn EVFTA trực tuyến (03/08/2020)
Chính thức ra mắt Cổng thông tin, tư vấn EVFTA trực tuyến (31/07/2020)
Bản tóm lượt nội dung của Hiệp định EVFTA (29/07/2020)
Toàn văn Hiệp định EVFTA (29/07/2020)
Gia tăng đầu tư để đưa thêm hàng Việt Nam vào EU (30/07/2020)