Đầu tư 12.000 tỉ đồng/năm cho nông dân trồng lúa chất lượng cao


Theo đó, Sở NN-PTNT Kiên Giang sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành trong tỉnh để cùng với Tập đoàn Lộc Trời xây dựng kế hoạch hằng năm và phát triển vùng nguyên liệu lên tới 300.000 ha. Vùng nguyên liệu này sẽ được cấp mã số vùng trồng, ứng dụng các mô hình sản xuất hiệu quả cao mà Tập đoàn Lộc Trời đang thực hiện nhằm tạo ra lúa thương phẩm đạt chuẩn của từng thị trường mục tiêu. Toàn bộ số lúa thu hoạch trong vùng nguyên liệu này sẽ được Lộc Trời cùng các đối tác liên kết của mình hỗ trợ thu mua phục vụ xuất khẩu.

Tập đoàn Lộc Trời phát triển vùng nguyên liệu lên tới 300.000 ha tại Kiên Giang

Ngân hàng MB là đơn vị sẽ cung cấp tín dụng cho tất cả hoạt động sản xuất tương ứng với diện tích vùng nguyên liệu trong chuỗi giá trị. Tổng giá trị gói tín dụng lên đến 12.000 tỉ đồng/năm, thông qua các ứng dụng công nghệ được thiết kế thuận lợi nhất cho bà con nông dân, thông qua các hợp tác xã, liên minh hợp tác xã, đang tham gia liên kết với Lộc Trời và theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Tập đoàn Lộc Trời cũng thống nhất chuyển nhượng quyền sử dụng hai giống lúa OM 18 và OM 5451 cho Trung tâm giống nông lâm ngư nghiệp Kiên Giang để đơn vị này có thể sản xuất và kinh doanh giống lúa này trên phạm vi tỉnh Kiên Giang.

Báo Thanh niên