Nghị định 103/2020/ NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu

Tin C/O | 11/09/2020 09:10 GMT+7 | Nguyễn Mỹ Anh

Trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA), tại Chương 2, Phụ lục 2-A, EU cam kết dành hạn ngạch thuế quan (HNTQ) cho Việt Nam đối với gạo lượng hạn ngạch là 80.000 tấn/năm, trong đó gạo thơm đã xay xát với lượng hạn ngạch là 30.000 tấn/năm. Theo đó, các lô hàng gạo thơm khi xuất khẩu vào thị trường EU, để được hưởng thuế suất 0% theo hạn ngạch, phải có giấy chứng nhận đúng chủng loại (authenticity certificate) được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam nêu rõ gạo thuộc một trong các chủng loại gạo được quy định rõ trong Hiệp định.

Ngày 04 tháng 09 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng gạo thơm thuộc Danh mục quy định tại điểm 8 tiểu mục 1 mục B Phụ lục 2-A của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch khi xuất khẩu sang thị trường EU.

Bản mềm Nghị định và các Phụ lục kèm theo được đính trong các tệp dưới đây:

Nghị định 103/2020/NĐ-CP và 08 Phụ lục kèm theo

Phụ lục 1: Danh sách chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch

Phụ lục 2: Mẫu biên bản kiểm tra lô ruộng lúa thơm

Phụ lục 3: Phương pháp kiểm tra độ thuần giống của lô ruộng lúa thơm

Phụ lục 4: Ghi mã hiệu lô ruộng lúa thơm kiểm tra

Phụ lục 5: Mẫu đơn đề nghị chứng nhận, chứng nhận lại chủng loại gạo thơm

Phụ lục 6: Mẫu giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm

Phụ lục 7: Mẫu giấy chứng nhận lại chủng loại gạo thơm Phụ lục 8: Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra ruộng lúa thơm

Phụ lục 8: Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra ruộng lúa thơm

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI