Ban Lãnh đạo

07/03/2022 09:13 GMT+7 | VCCI Cần Thơ

Ông Nguyễn Phương Lam - Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 12, Hòa Bình, P. An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

Điện thoại cơ quan: 0292 3817 470, Fax::0292 3824169

Email: lamvcci@gmail.com

 

 

 

Bà Võ Thị Thu Hương - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 12, Hòa Bình, P. An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

Điện thoại cơ quan: 0292 3824918 - Ext: 108, Fax: 0292 3824169

Email: thuhuongvccict@gmail.com

​​​​

Bà Nguyễn Thị Thương Linh - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 12, Hòa Bình, P. An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

Điện thoại cơ quan: 0292 3824918 - Ext: 116, Fax: 0292 3824169

Email: thuonglinhct@gmail.com

​​​

Bà Huỳnh Thiên Trang - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 12, Hòa Bình, P. An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

Điện thoại cơ quan: 0292 3824918 - Ext: 112,  Fax: 0292 3824169

Email: thientrang76ct@gmail.com

Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 12, Hòa Bình, P. An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

Điện thoại cơ quan: 0292 3824918 - Ext: 105, Fax: 0292 3824169

Email: dieuhienvcci@gmail.com