Các lĩnh vực chuyên sâu nào doanh nghiệp có thể nhận được Cổng thông tin, tư vấn EVFTA trực tuyến?

Câu hỏi: Các lĩnh vực chuyên sâu nào tôi có thể nhận được từ Cổng thông tin, tư vấn EVFTA trực tuyến?

Trả lời: Các lĩnh vực chuyên sâu sau sẽ được tư vấn từ các chuyên gia trong Hội đồng tư vấn của Cổng thông tin, tư vấn EVFTA trực tuyến.

+ EVFTA - Cơ hội và thách thức đối với Doanh nghiệp Việt Nam. Các bài học kinh nghiệm cho các Doanh nghiệp trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng

+ Cập nhật tiến trình EVFTA, các bước doanh nghiệp cần triển khai để tận dụng cơ hội từ EVFTA để khắc phục khó khăn sau đại dịch Covid-19

+ Về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ; các chỉ dẫn địa lý; phòng vệ thương mại và phát triển bền vững; các rủi ro pháp lí và các nội dung có liên quan đến hiệp định.

+ Về các cam kết thuế quan, nguyên tắc xuất xứ hàng hóa, các rào cản kỹ thuật (TBT), vệ sinh dịch tễ (SPS), các giải pháp tận dụng EVFTAs, đầu tư và môi trường kinh doanh; và các nội dung có liên quan.

+ Về ứng dụng công cụ trực tuyến đề phân tích thị trường/tìm kiếm khách hàng- Giải pháp hữu hiệu cho DN khi EVFTA có hiệu lực (Hướng dẫn thao tác cụ thể theo ngành hàng). Khai thác lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) phụ thuộc vào từng Doanh nghiệp. Hướng dẫn tra cứu các cam kết về thuế xuất, nhập khẩu, tận dụng quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi EVFTA

+ Giới thiệu và hướng dẫn về các công cụ tìm kiếm, tra cứu dữ liệu thương mại, đầu tư:

Ÿ Nguồn và phương pháp tra cứu số liệu thống kê xuất nhập khẩu ở từng thị trường (Trade Map, Comtrade database…)

Ÿ Nguồn và phương pháp tra cứu số liệu thống kê đầu tư ở từng thị trường (Investment Map, ….)

Ÿ Nguồn và phương pháp tra cứu các số liệu thống kê khác (chỉ số phát triển, môi trường, xã hội (World Development Indicator,…)

+ Giới thiệu và hướng dẫn về các công cụ tìm kiếm, tra cứu thuế quan và phi thuế quan:

Ÿ Nguồn và phương pháp tra cứu thuế quan theo cam kết WTO, FTA tại các thị trường (Tariff Analysis Online, Market Access Map…)

Ÿ Nguồn và phương pháp tra cứu thuế quan áp dụng trên thực tế tại các thị trường (Tariff Analysis Online, Cổng thông tin các thị trường…)

Ÿ Nguồn và phương pháp tra cứu các biện pháp phi thuế quan áp dụng tại các thị trường (MacMap…)

+ Và các lĩnh vực khác có liên quan đến Hiệp định.

Ban Thư ký - Hội đồng tư vấn EVFTA

 

Các câu hỏi khác

Vui lòng cho biết quy trình hỏi & đáp của Hội đồng tư vấn EVFTA trực tuyến?

Nếu doanh nghiệp đặt câu hỏi, chi phí cho việc tư vấn, giải đáp thắc mắc là bao nhiêu? Một người có thể đặt nhiều câu hỏi, hỏi nhiều lần được không?