Doanh nghiệp Châu Âu có thể sử dụng hóa đơn Thương mại (Invoice) như giấy tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa được không?

Câu hỏi: Doanh nghiệp Châu Âu có thể sử dụng hóa đơn Thương mại (Invoice) như giấy tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa được không?

Doanh nghiệp nhập khẩu – Ngày hỏi 08/8/2020

Trả Lời:

Theo như quy định của EU (tham khảo theo link sau https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en.) thì Tự chứng nhận xuất xứ trên hóa đơn là được, nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về nội dung tự chứng nhận xuất xứ như quy định.

Tuy nhiên, với câu hỏi này Chuyên gia sẽ không thể trả lời xác nhận là được hay không vì việc kiểm tra CO hàng NK từ EU thuộc thẩm quyền của Tổng cục hải quan, nên doanh nghiệp muốn tìm được câu trả lời chính xác thì cần gửi công văn cho Tổng cục hải quan để nhận được phúc đáp chi tiết.

Trân trọng,

Trung tâm WTO và Hội nhập