Hỏi về quy trình, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận giống gạo? Làm thế nào để cập nhật được thông tin quota tại EU?

Câu hỏi: Hỏi về quy trình, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận giống gạo. Làm thế nào để DN XK gạo cập nhật được thông tin quota tại EU?

 

Doanh nghiệp xuất khẩu – Ngày hỏi: 27/8/2020

Trả lời:

1. Thông thường, khi Hiệp định có hiệu lực sẽ có Nghị định hoặc thông tư hướng dẫn về quy trình đăng ký giấy chứng nhận chủng loại gạo và biểu thuế XNK. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa có Nghị định và Thông tư hướng dẫn nên các thông tin vẫn chỉ nằm chung trong Hiệp định và một số thông tin trong dự thảo hiệp định.

(Dự thảo được đính kèm)

2. Nguồn thông tin có thể tham khảo về gạo theo hạn ngạch đã được sử dụng qua các tháng tại EU (theo từng nước thành viên). Tuy nhiên, hiện Việt Nam chưa được cập nhật dữ liệu vào.

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/trade.html

ttps://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardRice/RiceTrade.html

Trân trọng,

NCS. Hoàng Ngọc Oanh – Chuyên gia về thị trường

Thành viên Hội đồng Tư vấn EVFTA – VCCI Cần Thơ