Hỏi về Thuế nhập khẩu đối với sản phẩm dầu mỡ nhờn bôi trơn nhập khẩu từ Đức (HS Code: 27101943; 27101990; 27101944; 33079090; 34022095; 38190000)?

Câu hỏi: Hỏi về Thuế nhập khẩu đối với sản phẩm dầu mỡ nhờn bôi trơn nhập khẩu từ Đức (HS Code: 27101943; 27101990; 27101944; 33079090; 34022095; 38190000), Khi nào sẽ được miễn thuế nhập khẩu?

Doanh nghiệp nhập khẩu  Ngày hỏi 17/8/2020

Trả Lời:

1. Về thuế suất thuế nhập khẩu:

Hiện tại VN vẫn chưa có văn bản hướng dẫn về thủ tục và thuế nhập khẩu từ EU vào VN theo EVFTA nên doanh nghiệp khi nhập khẩu hàng hóa vẫn chưa được hưởng ưu đãi thuế quan (nếu sản phẩm được giảm thuế theo EVFTA), nhưng thông thường khi văn bản ra sẽ có nội dung cho phép hồi tố thuế nếu lô hàng có chứng từ chứng nhận xuất xứ EVFTA (hiện EU áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ, quy định về tự chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu nhập khẩu vào VN được nêu trong Điều 24, Thông tư 11/2020/TT-BCT

Như vậy, chưa thể trả lời cho doanh nghiệp một cách chính xác về câu hỏi sản phẩm của doanh nghiệp có được miễn thuế hay không và khi nào sẽ được miễn thuế nhập khẩu (cần đợi văn bản hướng dẫn của Bộ). Doanh nghiệp có thể gửi văn bản cho Bộ Công Thương để nhận được phúc đáp chi tiết và chính xác nhất.

2. Cách tra cứu thuế suất được miễn giảm của sản phẩm doanh nghiệp đang nhập khẩu

Các cam kết về ưu đãi thuế quan trong EVFTA là cam kết riêng ở từng dòng thuế (xác định theo mã HS 10 số). Do đó, doanh nghiệp quan tâm tới các ưu đãi thuế của EU dành cho Việt Nam và Việt Nam dành cho EU cần tra cứu chi tiết trong Biểu cam kết riêng biệt của mỗi bên.

Doanh nghiệp có thể tra cứu Biểu cam kết thuế quan đối với từng sản phẩm cụ thể (từng dòng thuế) trên trang thông tin của Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI tại địa chỉ: www.trungtamwto.vn theo hướng dẫn sau: trungtamwto.vn >> Mục Vấn đề nóng EVFTA >> Tiểu mục Nội dung Hiệp định >> Văn kiện và các Tóm tắt từng Chương >> Chương 2 và các Phụ lục 2-A-2. (file đính kèm)

Biểu cam kết thuế quan nhập khẩu trong EVFTA được ký hiệu bằng các ký tự như A, B3, B5, B7, B9, B10, B10*.... tương ứng với từng hình thức, lộ trình giảm thuế cụ thể. Các ký hiệu này được sử dụng chung cho cả Biểu thuế của EU và Việt Nam.

Do đó doanh nghiệp cần hiểu ý nghĩa của từng ký hiệu này tại Phụ lục 2-A trước khi tra cứu dòng thuế sản phẩm mà mình quan tâm trong các Tiểu phụ lục 2-A-2 để biết được hình thức và lộ trình ưu đãi thuế của sản phẩm đó.

Tuy nhiên, tra cứu Biểu cam kết chỉ có ý nghĩa giúp doanh nghiệp nhìn thấy trước xu thế thuế áp dụng đối với sản phẩm mà mình quan tâm trong tương lai, thuận tiện cho việc hoạch định chiến lược kinh doanh và đàm phán giá cả. Còn mức thuế áp dụng trên thực tế thì cần tra cứu tại văn bản pháp luật nội địa của mỗi bên theo từng thời kỳ ban hành.

Trân trọng,

Trung tâm WTO và Hội nhập