Hỏi về thuế nhập khẩu, lộ trình giảm thuế và điều kiện để được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe cứu thương chuyên dùng

Câu hỏi: Hỏi về thuế nhập khẩu, lộ trình giảm thuế và điều kiện để được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe cứu thương chuyên dùng (HS code 8703.32.10)?

Doanh nghiệp nhập khẩu – Ngày hỏi: 06/8/2020

Trả lời:

Mặt hàng xe cứu thương chuyên dụng công ty định NK thuộc nhóm hàng hóa “Xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua”.

Mã hàng này hiện đang có thuế nhập khẩu là 15% và lộ trình giảm thuế là 10 năm (cắt giảm đều trong 11 năm, từ 01/8/2020 đến 31/7/2027 và sẽ về 0% từ 01/8/2027).

 

Mức thuế áp dụng cho các năm như sau (đây là mức thuế tạm tính, có thể có sai số không đáng kể so với Thông tư hướng dẫn về thuế sẽ được ban hành sau này)

  • Thuế hiện tại: 15%
  • Mức thuế được giảm/năm = 15%/11 năm = 1,36%/năm
  • Mức thuế qua các năm

Năm thứ 1

Năm thứ 2

Năm thứ 3

Năm thứ 4

Năm thứ 5

Năm thứ 6

Từ 01/8/2020

Từ 01/8/2021

Từ 01/8/2022

Từ 01/8/2023

Từ 01/8/2024

Từ 01/8/2025

13,64%

12,27%

10,91%

9,55%

8,18%

6,82%

           

Năm thứ 7

Năm thứ 8

Năm thứ 9

Năm thứ 10

Năm thứ 11

 

Từ 01/8/2026

Từ 01/8/2027

Từ 01/8/2028

Từ 01/8/2029

Từ 01/8/2030

 

5,45%

4,09%

2,73%

1,36%

0,00%

 

Như vậy, thuế nhập khẩu mặt hàng này chỉ về 0% từ 01/8/2030.

Theo Phụ lục VII của Nghị định thư số 1 về “Quy định hàng hóa có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành chính”, muốn mã hàng này được áp dụng mức thuế giảm dần qua các năm và 0% vào năm 2027 như bảng mô tả trên, Doanh nghiệp cần yêu cầu đối tác cung cấp CO theo form EUR1 (mẫu dùng cho hàng hóa NK từ EU vào VN)

NCS. Hoàng Ngọc Oanh – Chuyên gia về thị trường

Thành viên Hội đồng Tư vấn EVFTA – VCCI Cần Thơ