Mã REX của DN EU có được áp dụng để làm hồ sơ tự chứng nhận XXHH đối với hàng NK từ EU về VN theo EVFTA?

Câu hỏi: Mã REX của DN EU có được áp dụng để làm hồ sơ tự chứng nhận XXHH đối với hàng NK từ EU về VN theo EVFTA?

Doanh nghiệp nhập khẩu Ngày hỏi: 03/8/2020

Trả lời:

"Hiện nay EU đang áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ thông qua hệ thống REX. Cơ chế này cũng được áp dụng cho EVFTA. Thông tin có thể tìm thấy tại link sau: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en

Hiện tại EU cũng đã thông báo cho Việt Nam về việc áp dụng hệ thống REX này cho EVFTA. Vì vậy nhà xuất khẩu của EU có thể sử dụng REX khi xuất khẩu sang Việt Nam để được hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA"

Trân trọng,

Trung tâm WTO và Hội nhập,

Thành viên Hội đồng tư vấn EVFTA – VCCI Cần Thơ