Vui lòng cho biết quy trình hỏi & đáp của Cổng thông tin, tư vấn EVFTA trực tuyến?

Câu hỏi: Vui lòng cho biết quy trình hỏi & đáp của Cổng thông tư vấn EVFTA trực tuyến?

Trả lời:

- Quy trình hỏi & đáp của Cổng thông tin, tư vấn EVFTA trực tuyến bao gồm 3 bước:

  • Bước 1: Ban thư ký sẽ tiếp nhận câu hỏi từ doanh nghiệp, kiểm tra, phân loại và chuyển câu hỏi cho chuyên gia theo đúng lĩnh vực trong vòng 01 (một) ngày;
  • Bước 2: Các chuyên gia nhận thông tin câu hỏi từ Ban thư ký, phúc đáp câu hỏi trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ nhận được câu hỏi, thời gian có thể kéo dài đến 5 ngày đối với các trường hợp đặc biệt (Thư ký Hội đồng sẽ thông báo cho Doanh nghiệp về thời gian phản hồi đối với trường hợp đặc biệt);
  • Bước 3: Ban thư ký tiếp nhận câu trả lời của chuyên gia và phúc đáp cho doanh nghiệp trong vòng 01 (một) ngày;

Trân trọng.

Ban Thư ký - Hội đồng tư vấn EVFTA

 

Các câu hỏi khác

Nội dung nào trong EVFTAs là mới và quan trọng mà doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngành nông thuỷ sản cần quan tâm ngay (bắt buộc phải biết)?

Nếu doanh nghiệp đặt câu hỏi, chi phí cho việc tư vấn, giải đáp thắc mắc là bao nhiêu? Một người có thể đặt nhiều câu hỏi, hỏi nhiều lần được không?