Mời tham dự Hội thảo “Du lịch đồng bằng sông Cửu Long: Cơ hội để bứt phá” 26/4/2022

Sự kiện | 26/04/2022 09:25 GMT+7 | Như Khắc

Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPSC) do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Cơ quan chủ Dự án - triển khai từ đầu năm 2022 - gồm 04 hợp phần: (1) Tăng cường năng lực quản trị, quản lý và chiến lược của các doanh nghiệp đang tăng trưởng; (2) Nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh thông qua việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ; (3) Cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nền kinh tế phát triển mang tính bao trùm, và (4) Thúc đẩy các liên kết doanh nghiệp – doanh nghiệp và liên kết ngành.

Để doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt thông tin về các chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Dự án, tận dụng được trợ lực quan trọng này trong giai đoạn phục hồi và phát triển hậu Covid, Cục Phát triển Doanh nghiệp cùng Dự án IPSC với sự hỗ trợ của VCCI Cần Thơ và Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Hội thảo “Du lịch đồng bằng sông Cửu Long: Cơ hội để bứt phá”. Mục tiêu của Hội thảo nhằm khai phá tiềm năng thế mạnh du lịch của các địa phương trong khu vực, thúc đẩy kết nối mạng lưới doanh nghiệp lữ hành, tối ưu các nguồn lực, đề xuất các giải pháp thúc đẩy ngành du lịch khu vực phát triển. Đồng thời, thông qua Hội thảo, doanh nghiệp du lịch được tiếp cận với các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực từ Dự án.

Thông tin cụ thể như sau:

1.Thời gian: Từ 14h00 - 16h30, Thứ Ba, ngày 26/4/2022

2.Hình thức tổ chức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom; trực tiếp tại Khách sạn Vinpearl Cần Thơ.

3.Đồng chủ trì: Lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp và Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Dự án IPSC.

4.Thư mời + Chương trình (đính kèm

Xin vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 22/4/2022 tại link đăng ký: https://main.ipsc.vn/dulich